Sunday, 24 March 2013

#marededia

Atenció individualitzada, amorosa i maternal. 

Atenció a les necessitats educatives i emocionals.

Cura dels estímuls que l'infant pot assumir proporcionant interaccions i experiències d'una

manera amorosa i afectiva.

Al ritme de l’infant, respectuós i curós. Sense presses però sense pausa. Aprenent d’ell

mateix i dels altres. Sent el protagonista del seu desenvolupament.

No comments:

Post a Comment