Friday, 5 April 2013

L'infant de 0 a 3

"La creació d'un ambient ric en ESTÍMULS tàctils, visuals i auditius, juntament amb un clima ple d'AFECTE i l'adequada SATISFACCIÓ de les seves NECESSITATS ajudaran a l’infant en el seu creixement i en el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats"

http://www.equiposorientacionlarioja.org/FAMILIAS/evolutiva/Guia%20de%20Atenci%F3n%20Temprana.El%20ni%F1o%20y%20la%20ni%F1a%20de%20O%20a%203%20a%F1os.pdf

No comments:

Post a Comment